Raspored sati – dopunski nastavni rad

RASPORED SATI – DOPUNSKI  NASTAVNI  RAD za period od 30.6. do 7.7.2021.  
Trajanje sata 08:30 – 9:15 9:15-10:00 10:15-11:00 11:00-11:45 12:00-12:45 12:45-13:30  
SAT 1 2 3 4 5 6 učionica
1.h     matematika matematika     7
2.h matematika matematika Talijanski j. Talijanski j.     5
1.nb matematika matematika računalstvo računalstvo     9, 37
2.nb   matematika matematika računalstvo računalstvo   9, 37
1.n   terestrička navigacija terestrička navigacija       21
3.n astronomska navigacija astronomska navigacija         21
1.u     povijest povijest gospodarska matematika gospodarska matematika 26