Formirano Vijeće učenika naše županije

Na razini Primorsko – goranske županije formirano je vijeće učenika koje čine predstavnici svih srednjih i osnovnih škola. Predstavnica naše škole je Eni Vidulić, učenica 2.razreda opće gimnazije.

Ovdje možete vidjeti Plan rada za ovu školsku godinu kao i Poslovnik rada Vijeća učenika PGŽ:

Godišnji plan rada Vijeća učenika Primorsko-goranske županije

Poslovnik rada Vijeća učenika Primorsko-goranske županije