Popravni ispiti – 2. rok

POPRAVNI ISPITI – 2. ROK

22. – 24. kolovoza (maturanti)

22. – 26. kolovoza (ostali)

Nastavnik/ca

Predmet

Datum i vrijeme ispita

Patricija Tomich

Trgovinsko poslovanje

USMENI: 23. 08. u 9.00

Davor Stipić

Računalstvo

PISMENI: 23. 08. u 8.30

USMENI: 24. 08. u 9.00

Daniela Mužić

Engleski jezik

PISMENI: 23. 08. u 8.30

USMENI: 25. 08. u 9.00

Hajdi Stepančić

Matematika u struci

PISMENI: 23. 08. u 9.30

USMENI: 24. 08. u 9.00

Maja Pandak -Kučan

Geografija

USMENI: 23. 08. u 9.00

Vlaho Stražičić

Povijest

USMENI: 24. 08. u 9.00

Milica Prole

Hrvatski jezik

PISMENI: 23. 08. u 9.00

USMENI: 24. 08. u 9.00

Zrinka Jensch

Hrvatski jezik

PISMENI: 23. 08. u 8.00

USMENI: 24. 08. u 9.00

Davor Bralić

Fizika/Elektrotehnika

USMENI: 24. 08. u 8.30

Jelena Bralić

Matematika

PISMENI: 23. 08. u 9.30

USMENI: 24. 08. u 9.00

Ivan Brzović

Matematika

PISMENI: 22. 08. u 9.00

USMENI: 24. 08. u 9.00 (ostali)

USMENI: 26. 08. u 8.00 (maturanti)