Jesenski rok izrade i obrane završnog rada

Učenici koji su prijavili obranu završnog rada za jesenski rok moraju predati završni rad u tajništvu škole 19. kolovoza 2016. godine do 14 sati.

Prodavači moraju do 24. kolovoza završiti praksu.

Obrana završnog rada će biti u tjednu od 22.-26. kolovoza 2016. godine. Detaljan vremenik obrane završnog rada biti će objavljen 22. kolovoza 2016. godine.

 

Prosudbeni odbor

U M.Lošinju, 20. srpnja 2016. godine