Svjedodžbe i potvrde o državnoj maturi

Obavješćujemo sve učenike koji su polagali ispite državne mature u ljetnom roku da će podjela svjedodžbi i potvrda biti u srijedu, 20. srpnja 2016. godine u 10 sati u učionici 26.

Aldina Burić,  Ispitna koordinatorica