Iskrice iz povijesti pomorstva i “Futura” za festival “Lošinjskim jedrima oko svijeta”

Instrumenti Pomorske škole u izlogu trgovine "Futura"U sklopu planiranog festivala “Lošinjskim jedrima oko svijeta” kojeg je za mjesec rujan pripremila Turistička zajednica grada Malog Lošinja, u trgovini “Futura” na Rivi lošinjskih kapetana izloženi su najzanimljiviji instrumenti pomorske škole.

Ovom mini-izložbom zaključene su aktivnosti u projektu “Iskrice iz povijesti pomorstva” kojeg su pokrenuli naši nastavnici Vlaho Stražičić i Aldina Burić.

U školskoj godini 2014./2015. projektu se priključio i prof. Renato Dudić, a većinu aktivnosti su proveli učenici 4.N razreda: Ivan Glavan, Mateo Milušić, Martin Morin, Emanuel Perković i Jakov Vidulić.

 

Učenici 4.N razreda koji su bili uključeni u projektAktivnosti koje su se odnosile na ovaj projekt su ukratko bile ove:

• Tijekom prvog polugodišta su učenici izradili popis većine navigacijskih pomagala koji se nalaze u holu ili u učionici 36 (dimenzije, količina, materijal i opis) te su izdvojili najzanimljivije instrumente koji se više ne koriste u svakodnevnim navigacijskim aktivnostima.
• Kroz godinu su učenici istražili kako su se koristili ovi stariji instrumenti a rezultati rada su objedinjeni u tiskani rad koji je učenik Jakov Vidulić prezentirao na Državnom natjecanju pomorskih nautičara u Šibeniku.
• Nadopunjena je zbirka instrumenata u holu škole.
• Istražena je povijest brodova koji su izloženi u školi i nadopunjen rad koji će biti pripremljen za tiskanje u Otočkom ljetopisu 16 povodom godišnjica pomorske škole.
Tuhobić u holu• U hol škole je vraćen model trgovačkog broda Jugolinije Tuhobić za kojeg je nabavljena nova staklena struktura.
• Tijekom rujna su najzanimljiviji instrumenti biti izloženi u trgovini Futura u sklopu projekta Turističke zajednice Malog Lošinja Festival „Lošinjskim jedrima oko svijeta“

U ovoj školskoj godini će se u sklopu projekta realizirati nove zanimljive aktivnosti!