Plovidba Kraljicom mora

U vremenu od 28. rujna do 2. listopada 2015.g. odvijala se plovidbena praksa na školskom brodu m/s “Kraljica mora“. Na plovidbenoj praksi sudjelovali su učenici 4.nb razreda.

Na početku plovidbene prakse učenici su se upoznali s cjelokupnom sigurnosnom i protupožarnom opremom na brodu, zbornim mjestima gdje trebaju doći u slučaju opasnosti, te listu zaduženja za svakog pojedinog člana posade u slučaju opasnosti. To upoznavanje („familiarization“) na plovidbenoj praksi izvršio je prvi časnik palube. Nakon familiarizacije, učenici su se upoznali brodskim pogonom, palubnim uređajima te zapovjedničkim mostom.

Učenici su bili podijeljeni u straže „gvardije“ na zapovjedničkom mostu i u prostoru strojarnice. U straži učenici su izvršavali razne zadatke: rad na pomorskoj karti, vođenje brodskog dnevnika, vođenje dnevnika stroja, praćenje parametra glavnog stroja te ostalih uređaja u strojarnici, upravljanje brodom, sudjelovanje u operacijama priveza i odveza broda, sidrenje broda.

Svi učenici prisustvovali su vježbama u „izvanrednim situacijama“ kao što su: vježba napuštanje broda, požar na brodu, čovjek u moru.

S učenicima su u pratnji bili i njihovi profesori Ivan Komadina i Tomica Komadina.