JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2014./2015.

Prijave ispita u jesenskome roku:
Trajanje prijava: 20. – 31. 7. 2015.
Pristupnici prijavljuju ispite samostalno putem stranice www.postani-student.hr
Napomena:
Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok, niti ih slati u Centar.
Odjave ispita:
Rok: od 31.7. do 6.8.2015. (uključujući taj dan)
Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr
Napomene:
Pristupnici koji su prijavili više ispita i odustanu od polaganja ispita, a ne odjave ih u roku, ne mogu birati koji ispit plaćaju.
Uplate se evidentiraju redom prema datumu pisanja ispita.
Učenici koji su ove godine završili četvrti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku i ponovo ih prijavljuju u jesenskome roku.
Učenici koji ponavljaju polaganje ispita jer nisu s uspjehom položili ispite u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.
Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
– pozivom na broj Info centra 01/4501 899
– slanjem upita e-mailom na adresu: info.centar@ncvvo.hr