Upisi u 1.razred (2015./2016.)

 

Upisujemo sljedeće programe/zanimanja:

Opća gimnazija                                1 odjel u M.Lošinju             20 učenika
Opća gimnazija                                1 odjel u Cresu                   20 učenika
Hotelijersko-turistički tehničar          1 odjel                                 20 učenika
Pomorski nautičar                            0,5 odjela                            10 učenika
Tehničar za brodostrojarstvo            0,5 odjela                            10 učenika
Konobar                                            0,33 odjela                           8 učenika
Kuhar                                                0,33 odjela                           8 učenika
Prodavač                                           0,34 odjela                           8 učenika
Pomoćni kuhar i slastičar                  1,00 odjel                             3 učenika
Što se boduje?
 Opći uspjeh iz 5., 6.,7. i 8. razreda (na dvije decimale),
 Ocjene 7.i 8. raz. iz posebno važnih predmeta i to:
– opća gimnazija (hrv.jezik, str.jezik, mat., pov., geogr., bio)
– HTT (hrv,jezik, str.jezik, mat., pov., geogr., lik.kultura)
– pom.naut. (hrv.jezik, str.jezik, mat., fiz., geogr., tehn.kultura)
– tehn.za brod. (hrv.jezik, str.jezik, mat., fiz., kem., tehn.kultura)
– konobar (hrv.jezik, str.jezik, mat.)
– kuhar (hrv.jezik, str.jezik, mat.)
– prodavač (hrv.jezik, str.jezik, mat.)
– pomoćni kuhar i slastičar(hrv.jezik, str.jezik, mat.)
Bodovni pragovi za četverogodišnja zanimanja (odnosi se na bodove koje je učenik ostvario temeljem ocjena iz škole):
 Opća gimnazija         50 bodova
 HTT                           45 bodova
 Pom.nautičari            42 boda
 Tehn.za brodostr.      40 bodova
Dodatni bodovi za:
– natjecanja iz znanja u organizaciji MZOS-a iz:
o opća gimnazija (hrv.jezik, str.jezik, mat., pov., geogr., bio.)
o HTT (hrv,jezik, str.jezik, mat., pov., geogr., bio.)
o pom. nautičar (hrv.jezik, str.jezik, mat., fiz., geogr., pov.)
o tehn.za brodostrojarstvo (hrv.jezik, str.jezik, mat., fiz., kem., geogr.)
o konobar (hrv.jezik, str.jezik, mat.)
o kuhar (hrv.jezik, str.jezik, mat.)
o prodavač (hrv.jezik, str.jezik, mat.)
– rezultate iz sportskih natjecanja u organizaciji Hrvatskog školskog športskog
saveza (u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja)
– otežane uvjete obrazovanja,
– kandidate sa zdravstvenim teškoćama,
– kandidate na osnovi Nacionalnog programa za Rome
(moguće dodavanje bodova detaljno je obrazloženo u Odluci o elementima i
kriterijima za upis)

 

Kod upisa u našu školu obvezno donijeti:

  • za opću gimnaziju – upisnicu
  • za hot.-turist.tehničara – upisnicu i potvrdu školskog liječnika
  • za pomorskog nautičara – upisnicu i liječ.svjedodžbu medicine rada
  • za tehn.za brodostrojarstvo – upisnicu i liječ.svjedodžbu medicine rada
  • za konobara – upisnicu i potvrdu školskog liječnika
  • za kuhara – upisnicu i liječ.svjedodžbu medicine rada
  • za prodavača – upisnicu i potvrdu školskog liječnika
  • za pomoćnog kuhara i slastičara – upisnicu, rješenje Ureda državne uprave o primjerenom obliku školovanja, stručno mišljenje službe za prof.usmjeravanje, svj. 8.razreda

 

Rokovi upisa: (detaljnije u Brošuri koju MZOS objavljuje na www.mzos.hr)

 

LJETNI UPISNI ROK

 početak prijava učenika u sustav ………………..25. 05. 2015.
 početak prijava obrazovnih programa………….26. 06. 2015.
 dodatni ispit iz stranog jezika (ako ga učenik nije učio)…1.07.2015. – u 10,00 sati
 objava konačnih ljestvica poretka………………..11.07.2015.
 dostava dokumenata koji su uvjet za upis (liječnička svjedodžba
medicine rada, potvrda školskog liječnika) i dostava upisnice…………13. – 17. 07. 2015.

 

JESENSKI UPISNI ROK

 početak prijava obr.programa …………………… 24.08.2015.
 objava konačnih ljestvica poretka………………. 3.09.2015.
 dostava dokumentacije i upisnice u srednju školu…. 4.09.2015.

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole na području naše županije možete pronaći ovdje.