Čišćenje Maslinika

Škola se i ove školske godine odlučila na uređivanje i zbrinjavanje okoliša, sa naglaskom na maslinik koji dijeli Osnovnu i Srednju školu. Profesori Ivan Lukić, Anto Nedić, Milan Žunić, Vlaho Stražičić i Ivan Sesar učinili su okruženje škole privlačnijim i sigurnijim mjestom uklonivši velike količine starog željeza i bodljikave žice nemarno bačenih u samoj blizini škole. Također je obnovljen i sam maslinik, kojemu je dana nova prilika da se razvije i zasja na ponos škole.

U nastavku čišćenja maslinika i okoliša profesor Anto Nedić je uz pomoć učenika 2.u i 3.b razreda dao konačni dodir samoj akciji čišćenja: