Javni poziv za prijevoz učenika u posjet kazalištu (4./2014.)

Pozivamo putničke agencije da dostave svoje ponude za dvodnevni stručni izlet u Zagreb koji će se realizirati 21. i 22.11. 2014.

Polazak iz Malog Lošinja je u petak, 21.11.2014. u 13,00 sati, a povratak u subotu, 22.11.2014. u večernjim satima.

Agencije trebaju ponuditi cijenu prijevoza na relaciji Mali Lošinj – Zagreb – Mali Lošinj – za autobus do 19 mjesta.

Molimo poslati dvije ponude:

–          s uključenom cijenom trajekta

–          bez uključene cijene trajekta

Ponude poslati na mail: tajnistvo@ss-aharacica-malilosinj.skole.hr    zaključno do 31.10.2014.