NOVA OBAVIJEST ZA MATURANTE

Sutra 16. srpnja 2014. (srijeda) iznimno će se u 11.00 sati dijeliti svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature učenicima koji putuju u drugi grad radi upisa na fakultet.