NOVO!! Kalendar i vremenik polaganja državne mature u jesenskom roku šk. god. 2012./2013.

Datum

Predmet

Vrijeme početka

Trajanje ispita

Vrijeme završetka

27.08.

Sociologija

9.00

90

10.30

Vjeronauk

14.00

90

15.30

28.08.

Kemija

9.00

180

12.00

Likovna umjetnost

14.00

105

15.45

29.08.

Materinski jezici nacionalnih manjina (oba dijela ispita):

 

Češki jezik

9.00

90+15+90

12.15

Mađarski jezik

9.00

180+15+60

13.15

Srpski jezik

9.00

150+15+90

13.15

Talijanski jezik A i B

9.00

180+15+60

13.15

Grčki jezik

9.00

100

10.40

Latinski jezik A

14.00

120

16.00

Latinski jezik B

14.00

100

15.40

30.08.

Geografija

9.00

90

10.30

Filozofija

14.00

150

16.30

02.09.

Engleski jezik A (oba dijela ispita)

9.00

145+15+35

12.15

Engleski jezik B (oba dijela ispita)

9.00

60+15+25

10.40

Talijanski jezik A (oba dijela ispita)

14.00

120+15+30

16.45

Talijanski jezik B (oba dijela ispita)

14.00

70+15+30

15.55

03.09

Politika i gospodarstvo

9.00

90

10.30

Njemački jezik A (oba dijela ispita)

14.00

145+15+35

17.15

Njemački jezik B (oba dijela ispita)

14.00

100+15+30

16.25

04.09.

Hrvatski jezik A (oba dijela ispita)

9.00

160+15+80

13.15

Hrvatski jezik B (oba dijela ispita)

9.00

160+15+80

13.15

05.09

Povijest

9.00

120

11.00

Etika

14.00

120

16.00

06.09.

Matematika A

9.00

180

12.00

Matematika B

9.00

150

11.30

09.09.

Psihologija

9.00

80

10.20

Biologija

14.00

135

16.15

10.09.

Fizika

9.00

180

12.00

Informatika

14.00

100

15.40

11.09.

Glazbena umjetnost

9.00

90

10.30

Logika

14.00

120

16.00

12.09.

Španjolski jezik A (oba dijela ispita)

9.00

100+15+30

11.25

Španjolski jezik B (oba dijela ispita)

9.00

70+15+30

10.55

Francuski jezik A (oba dijela ispita)

14.00

120+15+35

16.50

Francuski jezik B (oba dijela ispita)

14.00

90+15+25

16.10

OBJAVA REZULTATA: 16. rujna 2013.

ROK ZA ŽALBE: 18. rujna 2013.

OBJAVA KONAČNIH REZULTATA: 21. rujna 2013.

Izdavanje svjedodžbi i potvrda o ispitima položenim u jesenskome roku od 24. rujna 2013.