Izobrazba u sklopu IPA projekta

Fakultativna nastava za učenike

Nakon što je u ožujku Škola dobila dopusnicu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, tijekom proljetnih praznika za 15 maturanata je počela fakultativna nastava iz sadržaja sigurnosti na tankerima i na RO-RO putničkim brodovima u trajanju od 70, odnosno 35 sati.

Fakultativna nastava bi trebala završiti do kraja travnja.

Nastavu će održavati profesori: Renato Dudić, Miljenko Jović i Andrija Vitlov koji su na početku realizacije ovog projekta na Pomorskom fakultetu u Rijeci polagali tečajeve iz ovih sadržaja.

Seminari i webinari za nastavnike

Jedan od ishoda projekata je izobrazba nastavnika za izradu digitalnih nastavnih sadržaja.

U tom smislu u veljači je održan prvi seminar u Pomorskoj školi Bakar, nakon toga su svaki tjedan održana po dva webinara na kojima su profesori naučili koristiti razne računalne alate za obradu tekstova, fotografija, zvuka, izradu filmova, prezentacija i ostalih sadržaja kojima se na interesantan, dinamičan i interaktivan način može lakše prenositi nastavno gradivo.

Seminare je pripremila tvrtka Aquilonis kojoj je na čelu prof. Predrag Pale, poznat kao jedan od tvoraca hrvatske internetske mreže Carnet.

Dana 5. i. 6. travnja se održava drugi dio seminara u Malom Lošinju na kojoj će svi sudionici (7 profesora iz Bakra i 5 iz Malog Lošinja) pokazati što su naučili tijekom prethodnog seminara i webinara, a sve će nadzirati profesori Predrag Pale i Vesna Kezdorf.

Na seminaru sudjeluju:

  • nastavnici iz Malog Lošinja – Renato Dudić, Daniela Mužić, Davor Stipić, Andrija Vitlov i Aldina Burić
  • nastavnici iz Bakra – Vladimir Car, Igor i Jana Kegalj. Davor Oštrić, Radiana Tomee Cicvarić, Davor Šakan, Maja Vukas.
Seminar vode prof. Predrag Pale i Vesna Kezdorf.

Nakon ovog seminara će se još nekoliko tjedana održavati webinari iz sadržaje koje su predložili sami nastavnici.

Od veljače se povremeno održavaju i webinari za nastavnike predavače (po jedan iz Bakra i Malog Lošinja) iz strukovnih sadržaja vezanih za fakultativnu nastavu iz sigurnosti na RO-RO putničkim brodovima.

Paralelno sa seminarom, održat će se u našoj školi i sastanak projektnog tima na čelu s g. Darkom Jurekovićem, a kojeg čine project leaderi: Davor Oštrić i Aldina Burić, project administratori – naše tajnice Iva Vuletić i Iva Krivičić te računovođa Aleksandar Popović.

Fotografije sa seminara i druženja možete pogledati ovdje:

Foto album – seminar

Računalna oprema

Za nekoliko tjedana bi u obje škole trebala stići računalna oprema koja obuhvaća i po jedan server za svaku školu na kojem će se moći pohraniti nastavni digitalni sadržaji koje će pripremiti nastavnici koji sudjeluju na seminarima.

Računalna oprema će omogućiti i videokonferencijske sastanke i predavanja na kojima će moći sudjelovati obje škole, a s obzirom da su partneri projektu i Hrvatska udruga poslodavaca te Sindikat pomoraca Hrvatske, održat će se i online predavanja predstavnika ovih partnera.

Jedno predavanje i predstavljanje će učenicima obiju škola održati i neki od predstavnika agencija za zapošljavanje pomoraca.