Nora u srcu

Šestog i sedmog veljače naši učenici 3.razreda opće gimnazije, uz pomoć nekoliko učenica 4.razreda opće gimnazije, organizirali su akciju prikupljanja novčanih sredstava za pomoć djevojčici NORI ŠITUM koja boluje od leukemije. Nora mora ići u na liječenje u Dječju bolnicu u Philadelphiji.

Tijekom velikih odmora, prodavali su kolače koje su sami napravili a sva prikupljena sredstva su uplatiti na žiro račun Norine majke. Cijena jednog kolača nije bila određena već je svatko sudjelovao u skladu sa svojim mogućnostima. S radošću možemo konstatirati da je akcija potpuno uspjela i da smo prikupili 2.853,00 kn za našu Noru.

Evo fotografija: