Praktična nastava pomoraca na brodu “Unije”

Učenici 4.NB razreda su u sklopu praktične nastave zaplovili Jadrolinijinim brodom “UNIJE”. Praktična nastava na brodu trajala je od 17. do 23. svibnja na liniji 310: Mali Lošinj – Susak – Unije – Srakane – Mali Lošinj.

Svoj boravak na brodu učenici su započeli familijarizacijom, tj. upoznavanjem samog broda, njegovih karakteristika, ustroja posade, pogona i opreme za spašavanje. U narednim danima su odrađivali svoje zadatke koji su se odnosili na pripremu broda i pogona za plovidbu, manevriranje u luci i na otvorenom moru, vez broda, opremu za spašavanje i protupožarnu opremu, vođenje brodskih dnevnika te ostalu administraciju, ukrcaj i iskrcaj putnika i tereta…. Učenike su na brod pratili nastavnici strukovnih predmeta i naši vanjski suradnici: Damir Preksavec, Aldina Burić, Renato Dudić i Ivo Burić.

U izvršavanju zadataka učenicima su od velike pomoći bili svi članovi posade, a posebno zapovjednik Srećko Klobučar, upravitelj stroja Ivo Sulovsky i prvi časnik palube David Kučica, ujedno naš bivši učenik koji se sada našao u ulozi strukovnog nastavnika.

Ovom prilikom želimo posebno zahvaliti Jadroliniji na pomoći u ostvarivanju ishoda kurikula za zanimanja pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo koji predviđaju i plovidbenu praksu. Vjerujemo da će se ova praksa nastaviti i u idućoj školskoj godini!