Odjava i promjena ispita državne mature

Prijava ispita državne mature završila je 15. veljače 2024. godine u 12:00 sati.

Učenici se u narednome razdoblju mogu javljati radi odjava i promjena prijavljenih ispita.
Te se aktivnosti provode u skladu s člancima 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

Učenik će zatražiti od ispitnog koordinatora obrazac zamolbe kojeg će samostalno popuniti i dostaviti školskomu ispitnom povjerenstvu (IK).

Osim popunjenoga obrasca zamolbe za promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita školskomu ispitnom povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe. Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi donosi školsko ispitno povjerenstvo.

Promjena ispita

Rok: do 4. svibnja 2024. (uključuje i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili drugu razinu ispita te navesti razloge promjene.

Kada učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jedan odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit. Svi ostali slučajevi odnose se na naknadnu prijavu.

Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 4. svibnja 2024. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita.
Odluku o opravdanosti zamolba donosi Školsko ispitno povjerenstvo.