Predavanje dr. sc. Tamare Bodor s Fakulteta hrvatskih studija

Maturanti naše škole iz 4.g i 4.h razreda danas su sudjelovali u predavanju dr. sc. Tamare Bodor s Fakulteta hrvatskih studija – odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo.

Studijski program obuhvaća demografske, migracijske i iseljeničke teme i procese.

Tema predavanja je bilo upoznavanje s kolegijima ovog relativno mladog studija u nadi da će neki od maturanata uzeti ga za svoj izbor budućeg zanimanja.

Interakcija maturanata postignuta je vrlo zanimljivim kvizom koji je s 12 pitanja obuhvatio današnju demografsku sliku RH i iseljeništva.