Raspored popravnih ispita za š.g. 2022./2023.

Popravni ispiti za školsku godinu 2022./2023. održat će se prema ovom rasporedu:

* Iz Statuta škole – Članak 163.

(2) Učenik je obvezan pristupiti i pisanom i usmenom dijelu ispita. 

(3) Ako učenik nije položio pisani dio ispita, ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci Povjerenstva.

(4) Ako učenik nije pristupio pisanom dijelu ispita, smatra se da je odustao od ispita, osim u slučaju iz članka 173.

(5) Pisani dio ispita traje najdulje 90 minuta.

(6) Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.