Novi ECDIS simulator za pomorske nautičare

Ove školske godine učenici smjera pomorski nautičar dobili su mogućnost rada na novom ECDIS simulatoru marke Wartsila – Transas NTPro 5000 koji je financiran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. ECIDS simulator ima četiri radne jedinice za učenike, a radna jedinica za instruktora nalazi se kod glavnog navigacijskog simulatora. Učenici imaju mogućnost preko elektroničkih karata kreirati plovidbenu rutu s obzirom na luku polaska i luku dolaska, provjeriti jesu li ispravno povukli Wpt (pozicije između plovidbene rute) preko funkcije check route. Učenici mogu odrediti poziciju broda koristeći funkcije EBL (azimut) i VRM (udaljenost), mijenjati mjerilo karte i ostale funkcije koje ulaze u ECDIS simulator.

Ovaj simulator je vezan za predmete: praktična nastava (od 2. do 4. razreda) i elektronička navigacija (4. razred), a povezan je jednim dijelom i s predmetom engleski jezik u pomorstvu.

Državno natjecanje WorldSkills Croatia iz discipline pomorska nautika sastoji se od nekoliko modula koji su vezani za ECDIS simulator. Nabavkom novog simulatora upotpunjeno je ono što je nedostajalo vezano za STCW konvenciju i izdavanje svjedodžbe pod nazivom Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom ECDIS (D44) i pripremanje učenika za državno natjecanje.

Uz taj simulator škola je od Ministarstva dobila i pametnu ploču.