Završni rad naših učenika – ugostitelja

 

Dana 24.lipnja 2022.g., u hotelu Punta, održali smo obranu završnih radova naših učenika – ugostiteljskih zanimanja (konobara i kuhara). Pod vodstvom svojih mentora Milanke Poldan (kuhari) i Ivana Lukića (konobari) uspješno su obranili svoje teme završnih radova.

Evo nekoliko fotografija njihovih radova: