Vremenik obrane završnog rada za ljetni rok školske godine 2021./2022.

Obrana završnog rada za učenike četverogodišnjih zanimanja održat će se prema ovom vremeniku:

4.HTT: 

  • 13. lipnja od 10:00 – 12:00 sati u učionici 26 – prema rasporedu kojeg će učenici dobiti od mentora
  • 14. lipnja  od 8:00 – 9:30 sati u učionici 24 – prema rasporedu kojeg će učenici dobiti od mentora

4.B: 17. lipnja od 8:00 – 10:30 sati u učionici 42

4.N: 14. lipnja od 8:50 – 10:45 sati u učionici 36

Predviđeno razdoblje za obranu završnog rada kod ugostitelja: 3.U (konobar, kuhar) i 3.PKS je od 23.06. – 30.06.22. Detaljan raspored će učenici dobiti od svojih mentora.