Plovidba š/b „Vila Velebita dva“

 

U vremenu od 19. do 24. svibnja 2021. održavala se plovidbena praksa na školskom brodu “Vila Velebita dva“ s tim da je nedjelja 23. svibnja bila neradna.  Na plovidbenoj praksi sudjelovali su učenici 4.NB razreda. Školskim je brodom devetnaestoro učenika plovilo od Malog Lošinja prema Susku, potom do Ilovika s povratkom u Mali Lošinj.

Na početku plovidbene prakse učenici su bili upoznati s cjelokupnom sigurnosnom i protupožarnom opremom na brodu, zbornim mjestima gdje trebaju doći u slučaju opasnosti, te listom zaduženja za svakog pojedinog člana posade u slučaju opasnosti. Upoznavanje ili „familiarizaciju“ na plovidbenoj praksi izvršio je zapovjednik broda.

Nakon familiarizacije učenici su bili upoznati s brodskim pogonom, palubnim uređajima te zapovjedničkim mostom. Podijeljeni su u straže (gvardije) na zapovjedničkom mostu i u prostoru strojarnice. U straži su izvršavali razne zadatke: izrada plana putovanja, određivanje pozicije broda na pomorskoj karti, vođenje brodskog dnevnika, vođenje dnevnika stroja, praćenje parametara glavnog stroja i ostalih uređaja u strojarnici, kormilarenje u nuždi,  upravljanje brodom, sudjelovanje u operacijama priveza i odveza broda te sidrenje broda.

Učenici su nazočili vježbama u „izvanrednim situacijama“ kao što su:  napuštanje broda, požar na brodu, čovjek u moru, upotreba CO2 sustava u prostoru strojarnice, postupak sa unesrećenom osobom u strojarnici i na zapovjedničkom mostu.

S učenicima su u pratnji bili i njihovi nastavnici Ivan Komadina i Tomica Komadina.

Ovim putem zahvaljujemo se posadi školskog broda „Vila Velebita dva“  što su svojim trudom, znanjem i zalaganjem doprinijeli tome da učenici lakše primijene stečeno znanje s nastave u praksi.

To znanje će i dalje primijeniti na svom budućem radnom mjestu (na brodu) ili u daljem školovanju.