Vremenik jesenskog roka izrade i obrane završnog rada

Aktivnost Rok
Predaja završnog rada (u tajništvu škole) 12. kolovoza 2019.
Obrana završnog rada 22. – 28. kolovoza 2019.
Podjela svjedodžbi 30. kolovoza 2019.

U tajništvo škole je potrebno predati dvije kopije završnog rada s konzultacijskim listom i potvrdom iz školske knjižnice da učenik nema nikakvih dugovanja.