“Razapni jedra!”

U srijedu 27. ožujka ispred muzeja Apoksiomena otvoren je Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Lošinja. Radi se o svojevrsnom muzeju na otvorenom koji je smješten u tradicijskom jedrenjaku, logeru pod nazivom “Nerezinac”.

Tom prigodom su učenici naše pomorske škole na zapovijed članova posade logera razapeli, tj. podigli jedra kako bi “Nerezinac” pokazao svu svoju ljepotu. Treba napomenuti da su učenici naše škole pomogli članovima posade i u posljednjim fazama opremanja jedrenjaka u malološinjskom škveru, po uputama bivšeg nastavnika naše škole, Ivana Bižace.

O tom događaju možete pročitati više na stranici Otoci.net na ovoj poveznici i na stranicama Novog lista na ovoj poveznici.

U proslavi su sudjelovali učenici: Luka Bravarić, Erik Buza, Karlo Francišković, Matko Jurković, Marin Lovrinčić, Dominik Perišić i Mario Stipanov.