Obilježili smo Dane hrvatskoga jezika

 

Članovi  Grupe za glagoljicu Srednje škole Ambroza Haračića obilježili su Dane hrvatskog jezika u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj u srijedu 13. ožujka.

Dani su hrvatskoga jezika kulturna manifestacija vezana za proglas u časopisu Telegram, 1967. godine. Proglas je naslovljen  Deklaracija o položaju i nazivu hrvatskoga jezika. Njome  se zahtijeva ravnopravan položaj hrvatskoga jezika u jugoslavenskoj federaciji. Jezični je identitet temeljno nacionalno obilježje, a takvim su ga  prilikom prve europeizacije u 9.st. jasno razumjeli Slaveni. Sada, u 21.st., u vremenu globalizacije, ponovno valja o tome savjesno brinuti. Sveta su braća pismo i jezik stvorili, a mi bismo ih mogli poštovati, znati štogod o njima i na dobro, ovako pismeni, uvijek smjerati.

Ove su godine Dani hrvatskog jezika obilježeni svečanije nego proteklih godina.

Održano je predavanje s prezentacijom na temu Skrivena značenja glagoljskih slova. Tekst su čitali  učenici: Leonora Shala, Ivana Jozefina Ištoković, Nikola Dlaka i Matej Budinić. Prezentaciju je pripremila Ivana Jozefina Ištoković.

Glazbene su točke izveli učenici: Brigita Sorić, Sara Maljić i Matej Budinić.

Izloženi su učenički radovi s motivima glagoljskog pisma, a oslikavali su ih učenici tijekom nekoliko godina pa su neki od njih već bivši:  Emma Maljić, Marija Jensch, Zala Nikolić, učenice Damira Okić, Martina Brajković, Marina Jović, Marija Kaštelan, Ivana Šarac, Matea Ljubičić, Tara Jagnjić, Aida Hysenaj i  Lucija Kleva. Izložene su panele oslikale  Antea Dragoslavić, Antonia Manzzoni i  Emma Maljić. Broševe su izradile: Martina Brajković, Damira Okić, Tara Jagnjić i Tihana Nekić.

Izložba je u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju otvorena do kraja ožujka.

Voditeljice su projekta profesorice Milica Prole i Zrinka Jensch.