Objavljen javni poziv za organizaciju maturalne ekskurzije

Dana 11.03.2019. na mrežnoj stranici škole objavljen je  Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za organizaciju Maturalne ekskurzije u 2019. godini.

Poveznica na Obrazac