Tehničko osoblje

Ime i prezime Radno mjesto Suad Šeperović kućni majstor Lucija Čalić spremačica Maida Cvijić spremačica Manda Marković spremačica