Tehničko osoblje

Ime i prezime Radno mjesto Đordano Mužić kućni majstor Lucija Čalić spremačica Maida Cvijić spremačica Manda Marković spremačica