Tehničko osoblje

Ime i prezime Radno mjesto domar – kotlovničar Maida Cvijić spremačica Manda Marković spremačica Vesna Tibinac spremačica Mirjana Poldan spremačica Marija Šuran spremačica