Tehničko osoblje

Ime i prezime Radno mjesto Suad Šeperović kućni majstor Maida Cvijić spremačica Tina Krušvar spremačica Manda Marković spremačica