Sustav upravljanja kvalitetom

Srednja škola Ambroza Haračića ima uspostavljen Sustav upravljanja kvalitetom – SUK. Zašto SUK? Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13) u svom članku 81. stavak (1) kaže:   Svako pomorsko učilište, kojemu je povjereno obrazovanje ili izobrazba pomoraca, dužno je u sklopu svog unutarnjeg ustroja uspostaviti sustave kvalitete sukladno međunarodnim ISO standardima … Nastavi čitati Sustav upravljanja kvalitetom