Državna matura

Državna matura Državna matura je postupak kojim završava srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa. Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i čije srednje obrazovanje završava izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Ispiti državne mature na standardizirani se način provode u cijeloj državi u … Nastavi čitati Državna matura