I. znanastveno-stručni skup pod naslovom „Creski anali: od starine do našega doba“

U Cresu 28.travnja 2017. godine održan je I. znanastveno-stručni skup pod naslovom „Creski anali: od starine do našega doba“. Na skupu su obrađene teme  o čitavom otoku, uključujući i četiri stare katastarske općine koje danas pripadaju Gradu Malom Lošinju (Belej, Ustrine, Osor i Punta Križa). Bila su to izlaganja s područja povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, … Nastavi čitati I. znanastveno-stručni skup pod naslovom „Creski anali: od starine do našega doba“