Koji se ispiti polažu na državnoj maturi?

Ispite državne mature čine ispiti obveznoga dijela i ispiti izbornoga dijela.

Ispite obveznoga dijela čine ispiti iz sljedećih predmeta:

– Hrvatskoga jezika,

– Matematike i

– stranoga jezika.

Kao ispit obveznoga dijela državne mature može se polagati samo strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom, a iz kojega je učenik u najmanje dvije školske godine tijekom srednjega obrazovanja bio pozitivno ocijenjen.

Ispiti obveznoga dijela državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to: A – višoj razini  B – osnovnoj razini.

Ovisno o zahtjevima fakultetskih studija, učenici mogu u jednome roku prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

Prijava ispita državne mature se provodi na stranici Postani student