Prijave ispita državne mature

Prijave ispita državne mature

NCVVO na svojoj mrežnoj stranici svake godine objavljuje brošure, vodiče ili priručnike s detaljima za prijavu ispita državne mature.

Prijave ispita za školsku godinu 2018./2019.

Detalji o prijavi ispita DM za školsku godinu 2018./2019. bit će objavljeni naknadno. U nastavku možete pročitati neke detalje o prijavama u proteklim godinama.

Sve informacije o prijavama studijskih programa dostupne su na mrežnoj stranici www.studij.hr  .

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pratiti naslovnicu mrežne stranice www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr na kojima ćemo objaviti priručnike o prijavi ispita državne mature s važnim datumima i rokovima.

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ove obavijesti.
Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne maturstudij-hre i studijskih programaprilikom prve prijave.

Razne informacije o prijavama studijskih programa dostupne su na mrežnoj stranici www.studij.hr  .

Za dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete kontaktirati Infocentar na broj telefona 01/4501 899 ili pitanja poslati na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr

Za pitanja o prijavama studijskih programa upit možete poslati putem poveznice https://www.studij.hr/pages/kontakt.php.

Upute za učenike u redovnom sustavu obrazovanja:

Učenici koji u ovoj školskoj godini završavaju najmanje četverogodišnje/petogodišnje srednje obrazovanje u redovitom sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj prijavljuju se u sustav svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) koje im dodjeljuje administrator imenika škole – podaci za pristup Carnet uslugama.

Kada se učenik prvi put prijavi u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr sa svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom), treba unijeti broj svojega mobilnog telefona na koji želi SMS-porukom primiti PIN i TAN.

PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika. TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu. Ako učenik ne posjeduje mobilni telefon, može zatražiti slanje PIN-a i TAN-a ispitnomu koordinatoru.

Preporučuje se učenicima da ispravnost TAN-a što prije provjere nakon prijave u sustav pod poveznicom Moji podatci / Osnovni podatci. Ako je korisnička oznaka ili lozinka izgubljena ili nakon više ponovljenih pokušaja sustav javlja poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, učenik se treba obratiti administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka.

Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS-poruke sadržaja OPET na broj 666 555 isključivo s broja mobilnoga telefona koji je unesen u sustav. Ako je s korisničkom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, a učenik i dalje ima poteškoća s prijavom na mrežnu stranicu www.postani-student.hr, potrebno je problem prijaviti na e-adresu info.centar@ncvvo.hr ili telefonom na broj: 01/4501 899.

Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti prijave studijskih programa.

Kako bi učenici zadovoljili sve uvjete i ostvarili pravo pisanja prijavljenih ispita trebaju u propisanim rokovima prijaviti ispite i izvršiti ostale obveze koje su detaljno opisane u Priručnicima za učenike koji se mogu naći na mrežnim stranicama NCVVO.