Privremeni rezultati ljetnog roka državne mature

Danas, ponedjeljak 11. srpnja 2022.u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature ljetnoga roka 2021./2022.

Od 11. srpnja 2022. od 12:01 sati do 13. srpnja 2022. u 12:00 sati traje aktivnost ulaganja prvostupanjskih prigovora učenika na ocjenjivanje te je to krajnji rok do kojeg učenik može uložiti žalbu.

Učenici koji žele uložiti žalbu mogu doći u školu:

 • u ponedjeljak, 11. strpnja 2022. od 12:00 do 13:00 sati
 • u utorak, 12. srpnja 2022. od 9:00 do 13:00 sati
 • u srijedu, 13. srpnja 2022. od 9:00 do 12:00 sati

Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem. Neće se priznati prigovori u kojima nije naveden zadatak s obrazloženjem, kao ni prigovori koji glase npr.:

 • nedostaje mi jedan bod
 • odgovore nisam prepisao/prepisala na list za odgovore.

U školi se učenici moraju obratiti ispitnoj koordinatorici, Aldini Burić.

 

Na web stranici https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx objavljeni su svi detalji:

Procedura podnošenja prigovora na bodovanje ispita državne mature

Prema Pravilniku o polaganju državne mature (Narodne novine, 1/13, 41/19, 127/19, 55/20 i 53/21) u slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

Učenici prigovor podnose ispitnome povjerenstvu (ispitnom koordinatoru u školi).

Ostali pristupnici prigovor podnose Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

Prvi (privremeni) rezultati ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022. (ljetni rok) bit će objavljeni 11. srpnja 2022. u 12.00 sati.

Rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita je 13. srpnja 2022. u 12.00 sati.

VAŽNO
1. Centar će rješavati samo one prigovore koji su upisani u sustav.
2. Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
3. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na ocjenjivanje.
4. Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka.
5. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
6. Neće se razmatrati prigovori u kojemu se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku odnosno pristupniku „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.
7. Neće se razmatrati prigovori u kojima nije jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.

Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

 1. Pristupnik šaljeprigovor na odluku Centra(drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra putem Obrasca za prigovoreObrazac za prigovore nalazi se na poveznici https://www.surveymonkey.com/r/drugostupanjski_prigovor_22

  2. Pristupnik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

  3.  
  Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora), prigovor se neće razmatrati.

  4.  Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati:

¦   Ime i prezime

¦   OIB

¦   Šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori

¦   Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)

¦  Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je učenik/pristupnik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.

Objavljeno: 11.7.2022, 10:59