Predavanje o projektu BLUE DEAL

U srijedu, 6. listopada 2021. posjetili su nas dr.sc. Hrvoje Mikulčić i mag.ing. Hrvoje Stančin, sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu koji su održali dva predavanja našim učenicima 3.NB i 4.NB razreda o projektu “BLUE DEAL – Blue Energy Deployment Alliance”. 

Tema predavanja bila je upoznati učenike s europskim projektom kojemu je cilj povećati transnacionalnu aktivnost inovativnih klastera za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Na predavanjima se objasnio princip i značajke obnovljivih izvora te je opisana tehnologija za iskorištavanje obnovljivih izvora. Bilo je govora i o  vjetroelektranama na moru koje je moguće postaviti na plićim priobalnim područjima gdje se “usađuju” u dno mora, ali i na većim dubinama gdje se postavljaju plutajuće strukture. Doznali smo tako da je upravo područje pred našim arhipelagom vrlo pogodno za priobalnu vjetroelektranu te možemo zamisliti da će se takva ideja i realizirati za kojih 10-15 godina.