Promidžba vojnog poziva

U četvrtak, 29.studenog 2018. u posjeti nam je bio poručnik Sven Lakotić koji je našim maturantima i maturanticama promovirao vojni poziv. Govorio je o mogućnostima upisa na vojno učilište Dr Franje Tuđmana, potrebnim uvjetima koje polaznici moraju zadovoljiti kao i o uvjetima smještaja i načinima studiranja na tom učilištu.