1. Sekstant - dijelovi i opticki princip

Test

  
Zaokruži točan odgovor