2.g

 2.g

Razrednica: Milica Prole, prof.

Ema Baumgarten
Karlo Ćorić
Maja Dragović
Aida Hysenaj
Ivana-Jozefina Ištoković
Irina Jovanović
Lucija Kleva
Ira Lehocki
Iva Lekić
Ariana Mužić
Valeria Ana Pervan
Anđela Rukavina
Marija Eliza Sereki
LeonoraShala
Mia Marija Šalov
Kristina Zorić