Kurikulumi za pomorska zanimanja

U prilogu možete naći najnovije kurikulume za obrazovanje pomoraca.

Pomorski nautičari:

Tehničari za brodostrojarstvo: