Kalendar i vremenik za tekuću školsku godinu

Ključne datume za polaganje ispita u ovoj školskoj godini i datume polaganja pojedinih ispita pogledajte u ovim dokumentima: 

Kalendar DM ljetni rok 2018./2019.

Kalendar DM jesenski rok 2018./2019.