Kalendar i vremenik za tekuću školsku godinu

Ključne datume za polaganje ispita u školskoj godini 2017./2018. i datume polaganja pojedinih ispita pogledajte u ovim dokumentima: 

Kalendar Ljetni rok 17/18

Kalendar Jesenski rok 17/18