Prijedlog tema za izradu i obranu završnih radova u školskoj godini 2016./2017.

PRIJEDLOG TEMA ZA ZAVRŠNI RAD ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

 

HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČARI

 

 1. Organizacija dnevnih poslova u hotelskom domaćinstvu u hotelu
 2. Hotel – ustroj, hotelski odjeli i poslovi u hotelu
 3. Prijam i smještaj gosta u hotelu
 4. Odlazak gosta i naplata računa u hotelu
 5. Poslovi i tehnika rada na rezervacijama u putničkoj agenciji
 6. Poslovi i tehnika rada na rezervacijama u hotelu
 7. Poslovi i dokumentacija vezani uz prijam i smještaj gostiju u autokampu
 8. Poslovi oko prijama grupe gostiju koji dolaze u hotel posredstvom agencije u hotel
 9. Poslovi tijekom boravka gosta u hotelu
 10. Poslovi i dokumentacija vezani uz odlazak gostiju
 11. Vrste ugovora u putničkoj agenciji
 12. Vrste ugovora u autokampu
 13. Poslovnica PA – rezervacija i smještaj gostiju, prodaja putnih karata i izleti u putničkoj agenciji
 14. Suradnja putničke agencije s poslovnim partnerima
 15. Naplata hotelskih usluga gotovinskim i bezgotovinskim instrumentima plaćanja
 16. Naplata agencijskih usluga gotovinskim i bezgotovinskim sredstvima plaćanja
 17. Pansionski gost u hotelu
 18. Organizacija i prodaja turističkog aranžmana
 19. Prodaja turističkog aranžmana u poslovnici putničke agencije
 20. Prodaja u poslovnici putničkoj agenciji i sredstva plaćanja
 21. Obrt
 22. Dioničarsko društvo
 23. Razvoj turizma na otoku Lošinju
 24. Turistički proizvod destinacije Lošinj
 25. SWOT analiza turističke destinacije Lošinj
 26. Marketing turističke destinacije Lošinj
 27. Imidž turističke destinacije Lošinj
 28. Turistička zajednica Mali Lošinj
 29. Animacija na otoku Lošinj
 30. Turistička destinacija Lošinj kao turistička marka
 31. Ljudi – najvrjedniji resurs turističke ponude

32. Organizacijska kultura poduzeća

 

POMORSKI NAUTIČARI

 

 1. Meteorološka navigacija i sigurno vođenje broda
 2. Organizacija rada na komandnom mostu
 3. Upotreba i rukovanje AIS sustavom
 4. Sidra i sidrenje broda
 5. Plovidbene oznake
 6. UNCLOS – Konvencija UN o pravu mora
 7. držanje straže na brodu
 8. Led na moru
 9. Razvoj brodova bez posade
 10. Prijevoz voćnih sokova morem
 11. Izrada računalnog programa (slobodan odabir teme iz navigacije ili stabiliteta)
 12. Prijevoz opasnih tereta brodom (razni oblici)
 13. Ustroj i organizacija traganja i spašavanja na Jadranu
 14. Brodovi posebne namjene (slobodan odabir vrste broda)
 15. Morske mijene
 16. Onečišćenje mora s brodova (MARPOL)
 17. Plovidba po ortodromi i loksodromi
 18. Pozicija broda u terestričkoj navigaciji
 19. Sigurnost na moru (slobodan odabir teme)
 20. Pomorsko upravno pravo
 21. Navlights – aplikacija za navigacijska svjetla

22. Primjena nebeskih tijela u određivanju pozicije broda

 

TEHNIČARI ZA BRODOSTROJARSTVO

 

 1. Kompresori i rashladni uređaji na brodu
 2. Stapne sisaljke na brodu
 3. Centrifugalne sisaljke na brodu.
 4. Ventilatori na brodu.
 5. Balastni i kaljužni cjevovodi.
 6. Ventilacija, grijanje i klimatizacija na brodu.
 7. Separatori
 8. Palubni uređaji.
 9. Parna turbina
 10. Sustavi hlađenja glavnog motora i ulja za podmazivanje.
 11. Sustavi za podmazivanje glavnog motora i ulja za podmazivanje.
 12. Sustav upućivanja motora.

13. Radne košuljice cilindra.

 1. Automatski nadzor i alarm strojarnice broda
 2. Pomoćni brodski kotlovi.

16. Glavni kotlovi, čišćenje i konzerviranje kotlova

 

PRODAVAČI

 

 1. Zaključivanje nabave
 2. Gubici i sprečavanje gubitaka
 3. Evidencija o poslovanju prodavaonice
 4. Inventura prodavaonice
 5. Priprema robe za prodaju i izlaganje

 

 

KUHARI

 

 1. Hladna predjela
 2. Topla predjela
 3. Hrvatske nacionalne juhe
 4. Osnovni topli umaci
 5. Jela dalmatinske kuhinje
 6. Jela istarske kuhinje
 7. Jela slavonske kuhinje
 8. Jela od riba, rakova, školjki i mekušaca
 9. Prilozi, variva i garniture
 10. Desertna jela

 

 

KONOBARI

 

 1. Posluživanje koktel partija nuđenjem
 2. Organizacija i posluživanje hladno toplog bifea povodom vjenčanja
 3. Organizacija i posluživanje svečane svadbene večere za 110 osoba
 4. Organizacija i posluživanje obiteljskog ručka povodom krstitki
 5. Organizacija i posluživanje svečane novogodišnje večere
 6. Organizacija i posluživanje poslovnog ručka za 12 osoba u ribljem restoranu

 

 

Predsjednica Prosudbenog odbora:

Jelena Bralić, prof.