Sastanci upravljačkog odbora

4. sastanak Upravljačkog odbora od 08.09.2021. Dana 08. rujna 2021. godine održan je četvrti sastanak Upravljačkog odbora na projektu RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu.   Prilog: Zapisnik 4. sastanka UO 08.09.2021.  Prilog: Plan edukacija od rujna do prosinca 2021. Prilog: Plan aktivnosti – rujan-prosinac-2021. Prilog: Izvješće o aktivnostima – lipanj-kolovoz-2021. Prilog: Strateško usmjerenje RCK Prilog: Međunarodna suradnja Prilog: Meetup susreti … Nastavi čitati Sastanci upravljačkog odbora