PLOVIDBENA PRAKSA “KRALJICA MORA”

Školski brod „Kraljica mora“ boravio u Lošinju Maturanti pomorskih zanimanja započeli praksu na “Kraljici mora” Kraljice mora…. vidimo se dogodine! Maturanti isplovili s Kraljicom mora 4.NB dovršio svoj prvi plovidbeni pothvat Kvarnerska avantura 4.NB razreda Plovidba Kraljicom mora Plovidba Kraljicom mora Plovidba Kraljicom mora