Posjeta školskom brodu

Na blagdan Svetog Nikole su roditelji i ostali članovi obitelji učenika na praksi imali priliku posjetiti brod na kojem su na praksi bila njihova djeca.

Od učenika i članova posade su dobili informacije o brodu, zadacima koje izvršavaju učenici, stražama, opremi itd, a pregledali su i njihove kabine!

Pogledajte fotografije!