Jesenski rok izrade i obrane završnog rada

Odabir tema za završni rad …………………………….. u dogovoru s mentorima, do 21. srpnja 2020.

Izradba završnog rada………………………………………………. 21. srpnja 2020. – 16. kolovoza 2020.

Prijava obrane završnog rada.………………………………………………………………. 21. srpnja 2020.

Predaja završnog rada (kod administratorice)…………………………………………. 17. kolovoza 2020.

Obrana završnog rada za trogodišnje smjerove……………………………….. 26. – 28. kolovoza 2020.

Prosudbeni odbor – rezultati …………………………………………………………………. 28. kolovoza 2020.

Podjela svjedodžbi……………………………………………………………………………….. 31. kolovoza 2020.