45 nam je godina tek…

Na današnji dan, pred 45 godina, otvorena je zgrada naše škole.
Iz istraživačkog rada naših maturanata M.Mikić i D. Stanić Plovidba programom Nautice (2015.):

“Ideja za zgradu, koja izgledom podsjeća na komandni most broda, osmišljena je u projektnom birou Didaktainvesta iz Zagreba, poduzeću koje je bilo specijalizirano za opremanje školskih i predškolskih ustanova. Bila je to ideja inventivnog stručnog tima te suautorski projekt arhitekata Radovana Tajdera i Mladena Anđela. Konačna je realizacija uslijedila 1975. godine, pa je u jesen te godine nastava počela u novoj zgradi.”?