Cvijeće za Haračića

Naša škola i ove godine nastavlja podsjećati na Ambroza Haračića, istaknutog profesora Pomorske škole, znanstvenika i rodoljuba, pokretača pošumljavanja Lošinja – najzaslužnijeg Lošinjana.

Dana 1. listopada 2019. podsjetili smo se na datum njegove smrti – to je bio 1. listopad 1916. godine. Učenici 2. g razreda, uz profesoricu Lidiju Kosmos, odnijeli su cvijeće i svijeće na njegov grob na Sv. Martinu.