Predavanje prof. Jelene Baste „INSTITUT PLAVI SVIJET“

Prof. Jelena Basta je radila u našoj i u Osnovnoj školi kao nastavnica biologije i kemije.  Već dulje vrijeme radi u Institutu Plavi svijet u Velom Lošinju.

Održala je predavanje na temu „Održiva plava ekonomija“ – projekt pod nazivom „MarGnet“ koji je financiran iz sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Cilj projekta je osmišljavanje i testiranje inovativnih rješenja zbrinjavanja otpada u moru. Primjer takvog otpada je dio mreže koji je završio na stijenama ili konopi koji su na dnu mora.

Projektne aktivnosti koriste sonder koji je multisenzorni uređaj visoke rezolucije. Ima oblik piramide. Proučava dno i zagađenje dna. Razvija se računalni model predviđanja lokacije potonuća određenih vrsta otpada u moru.

Problem reciklaže plastičnog otpada koji završi u moru – rješenje je da se plastični otpad prerađuje u dizelsko gorivo što je spoj ugljikovodika (CH).

Predavanju su prisustvovali učenici 1.n razreda koji u sklopu predmeta Zaštita morskog okoliša obrađuju MARPOL konvenciju u kojoj se nalaze i ove teme o kojima je predavala prof. Jelena Basta.

Zahvaljujem se u ime škole na gostovanju prof. Jeleni Basti i nadam se budućoj suradnji kako bi što bolje učenike poučili o važnosti očuvanja morskog okoliša.